Членове

Ели Георгиева – председател

Галена Панайтова – секретар

Веселин Георгиев Д – отг.развъдна дейност

Пламен Попиванов

Юлияна Моллова

Павлин Панайотов

Ваня Панайотова

Екатерина Симеонова

Десислав Любомиров

Емилия Благоева

Дария Хулка

Люба Василева

Веселин Георгиев